De invorderingsorganisatie voor lokale overheden

GGN invoned werkt in opdracht van gemeenten, waterschappen, provincies en samenwerkingsverbanden in Nederland. Wij vorderen alle lokale belastingen in, zoals bijvoorbeeld de onroerende zaakbelastingen, rioolheffingen, de verontreinigingsheffing of parkeerbelasting. Als u niet op tijd heeft betaald, ontvangt Invoned van de gemeente of het waterschap uw gegevens om de belastingen in te vorderen.